Lehine Faaliyet Gösterilen Kuruluş Bilgileri

Fibabanka A.Ş. 7.9.2000 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan, SPK'nın Seri V No:46 sayılı ''Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği''kapsamında, Fibabanka A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin Yetkili Acentesi'dir.

testsayfasi