ORTAKLIK YAPISI

HissedarlarSermaye Miktarı (TL)Hisse AdediHisse Oranı(%)
Fiba Holding A.Ş. 673.455.958,58 67.345.595.858 71,56%
TurkFinance B.V. 93.645.475,05 9.364.547.505 9,95%
International Finance Corporation 84.327.750,28 8.432.775.028 8,96%
European Bank for Reconstruction and Development 84.327.750,28 8.432.775.028 8,96%
Diğer 5.403.619,06 540.361.906 0,57%
TOPLAM 941.160.553,25 94.116.055.325 100,00
İnternet Bankacılığı Demoları