Finansal Bilgiler

Açıklama
  Hesap özetiniz isteğe bağlı olarak yurtdışı ve yurtiçi harcamalarınız için Türk Lirası ya da Döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir.
Hesap Kesim Tarihi Hesap özetinizin hazırlandığı tarihtir.
Son Ödeme Tarihi Hesap özetinde belirtilen borcun ödenebileceği en son tarihtir.
Minimum Ödeme Tutarı Son ödeme tarihinde, ödenmesi gereken asgari tutardır. Dönem borcunuzun %5'i kadardır. Bu oran banka kartları ve kredi kartları kanununda öngörülmüş sabit bir orandır.
Faiz ve Ücret Hesaplama
  • Alışveriş Faizi: Borcunuzun tamamını ve son ödeme tarihine kadar öderseniz, (nakit avans işlemleri hariç) herhangi bir faiz alınmaz. Toplam borcunuzun tamamını ödememeniz halinde uygulanacak akdi faiz oranı %2.02'dir. (Bildirilen faiz oranlarına BSMV + KKDF dahil değildir) Toplam borcunuza, hesap kesim tarihinden ödeme yaptığınız tarihe kadar, kalan tutara da, ödeme yaptığınız tarihten bir sonraki hesap kesim tarihine kadar faiz uygulanacaktır
  • Gecikme Faizi: Toplam borcunuzun ödenmemesi halinde veya Banka ile imzaladığınız sözleşme hükümlerinin ihlali sonucunda kartınızın kapatılmasının ardından borcunuzun tamamına uygulanacak temerrüt faizi oranı ile ilgili şartlar kart başvurusu sırasında imzalanan GKS'de belirtilmiştir.
  • Nakit Avans Faizi: Yurt içi bankamızdan %3,5+5 TL, diğer bankalardan %3,5+7 TL, yurtdışı %3,5+3 USD, %3,5+2 EUR nakit çekim ücreti alınmaktadır.
  • Limit Aşım Ücreti: Yapmış olduğunuz harcama ve nakit çekme işlemlerinizin kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde limit aşan tutarın, %7,5'i kadar (minimum 2 TL) limit aşım ücreti uygulanır.Ayrıca kredi limitinizi aştığınız tutar, minimum ödeme tutarınıza ilave edilir.

Otomatik Ödeme Talimatı
  TL Ödemeli Hesap Özeti Döviz Ödemeli Hesap Özeti
Döviz Borcunun Hesaplanması*** Yurtdışı harcamalarınız,uluslararası kartlı ödeme sistemleri kuruluşunca belirlenen pariteden USD’ye çevrilerek Bankamıza iletilir.Bankamıza gelen tutar ,hesap kesim tarihinde cari T.C.Merkez Bankası Döviz Satış Kuru’ndan TL’ ye çevrilir ve bu tutara %3 oranına kadar olmak üzere komisyon eklenerek hesap özetinize yansıtılır. Harcamalarınız yapıldıktan sonra uluslararası kartlı ödeme sistemleri kuruluşlarının belirlediği kur esas alınarak öncelikli olarak USD’ye çevrilir ve %3 oranına kadar olmak üzere komisyon uygulanır.Borcunuzun kısmen ödenmesi veya geç ödenmesi halinde faiz tahakkuk ettirilecek tutar,bir sonraki hesap kesim tarihinde cari T.C.Merkez Bankası Döviz Satış kuru üzerinden TL’ye çevrilerek hesaplanır.
Minimum Ödeme tutarı Dönem borcunuzun %5'i kadardır. Minimum ödeme tutarı borcunuzun %100'üdür.
Faiz Hesaplama Faiz Hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır. Son ödeme tarihinde borcunuzun %100'ünü ödemediğiniz takdirde döviz borcunuz, bir sonraki hesap kesim tarihinde cari TCMB Döviz Satış Kuru üzerinden TL'ye çevrilir. Ödemediğiniz tutara hesap kesim tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar gecikme faizi uygulanarak TL hesap özetinize yansıtılır.
Gecikme Bildirim ücreti: 3 TL
Kart Yenileme Ücreti: Kayıp/çalıntı nedeni ile kartlarınızın 1 takvim yılı içinde 3 ve üzeri adette değişmesi durumunda müşteri bazında her bir kart yenilemesi için 9 TL ücret yansıtılacaktır.

Yıllık Kart Ücreti
Bonus Business 100 TL (BSMV Dahil)
İnternet Bankacılığı Demoları