TAHSİLATLAR

TAHSİLATLAR

Çek / Senet Tahsilatları

Alacaklarınızdan kaynaklanan çek ve senetlerinizi bankacılık sistemi üzerinden tahsil edilmesi ve akıbetleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

testsayfasi