TAHSİLATLAR

TAHSİLATLAR

Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)

Doğrudan Borçlandırma Sistemi, yaygın bayi/müşteri ağı bulunan kurumsal ve ticari firmaların bayi veya müşterilerinden yapacakları fatura tahsilatlarının Bankamız güvencesi altında otomatik olarak gerçekleştirilmesidir. Bayi/müşteriler için belirlenmiş olan kredi limitleri dâhilinde bayi/müşterinin hesabında bakiye olmasa dahi ödeme sorunsuz gerçekleşecektir.

Sistemi’nin Firmanıza avantajları :

  • Bankamızca tahsilat garantisi sağlanacağından, firma nakit akışınız daha hızlı ve güvenli gerçekleşir.
  • Sistemimizdeki bayi/müşterilere ait güncel kredili bakiyeleri firmanıza düzenli olarak bildirileceğinden, bayi/müşterilerinizin mali yapısı hakkında bilgi sahibi olma imkânı oluşur.
  • Zaman tasarrufu sağlanarak, operasyonel iş yükünde ve maliyetlerde azalma olur.

DBS Sistemi’nin Bayinize avantajları :

    • Çek/Senetle yapılan ödemelerin getirdiği operasyonel iş yükü ve kanuni yaptırımlar ortadan kalkar.
    • Fatura takibinin yapılması kolay olur.
    • Kredi limiti sayesinde nakit sıkışıklıklarında dahi ödeme rahatlığı olur.

Çek / Senet Tahsilatları

Alacaklarınızdan kaynaklanan çek ve senetlerinizi bankacılık sistemi üzerinden tahsil edilmesi ve akıbetleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

testsayfasi