KONUT SİGORTALARI

Artı Konut Sigortası

Artı Konut Sigortası; tek poliçeyle binayı, eşyalarınızı ve konutta yaşayan bireyleri 37 ayrı riske karşı güvence altına alan, geniş kapsamlı bir paket sigorta ürünüdür.

Standart Teminatlar:

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Sel veya Su Baskını
 • Dahili Su
 • Fırtına
 • Hava Taşıtları Çarpması
 • Kara Taşıtları Çarpması
 • Yer Kayması
 • Duman
 • GLK.HH.KNH.Terör
 • Dolu
 • Dekorasyon
 • Cam Kırılması (aynalar dahil)
 • Elektrik Hasarları
 • Hırsızlık
 • Komşuluk Mali Mesuliyet
 • Ev Sahibine/Kiracıya Karşı Mali Sorumluluk
 • Kiracı Malikin Kira Kaybı
 • İkametgah Değişikliği Masrafları
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Kişisel 3. Şahıs Mali Mesuliyet
 • Ferdi Kaza Ölüm/Sürekli Sakatlık
 • Yeni Değer
 • Eksik Sigorta
 • Ses ve görüntü cihazları kazaen kırılma
 • Sompo Japan Sigorta 7/24 Yardım

İsteğe Bağlı Teminatlar:

 • Deprem
 • Deniz Taşıtları Çarpması
 • Elektronik Cihaz Teminatı
 • Hukuksal koruma
 • Çevreye Ait Peyzaj
 • Ağaç Devrilmesi
 • Nakil Halindeki Ev Eşyası
 • Yakıt Sızması
 • Elektrik Hasarına Bağlı Gıda Bozulması
 • Kazı Sonucu Yer Kayması
 • Kazan, Jeneratör, Elektrik, Motor
 • Acil Sağlık teminatı; ani bir hastalık, kaza veya yaralanma sonucu meydana gelen ve hastanenin acil servisinde 24 saat içinde müdahale edilmediği hallerde sigortalının hayatını tehlikeye sokan durumlarda teminat altına alır.
 • Misafir eşyaları teminatı: Misafir eşyaları konutta meydana gelebilecek tüm risklere karşı teminat altına alınır.

Ayrıntılı bilgi için size en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz.

Artı Konut Sigortası, Sompo Japan Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Fibabanka A.Ş., Sompo Japan Sigorta A.Ş. acentesidir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ile sigortaladığınız bina ve temelinde deprem ve deprem sonucunda meydana gelebilecek yangın, infilak ve yer kayması gibi olayların yol açtığı maddi zararları (merdiven, asansör, çatı ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere) sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun güvencesi altına alabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK);

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 34 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler İçin zorunludur.

Ayrıntılı bilgi için size en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz.

Sompo Japan Sigorta A.Ş.'nin acentesi Fibabanka A.Ş olarak sunduğumuz Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun nam ve hesabına düzenlenmektedir.

Konut Eşya Planı

İster ev sahibi, ister kiracı olun, evinizde bulunan eşyalarınızı maddi zararlara ve risklere karşı istediğiniz planı seçerek güvence altına alabilirsiniz. Eşyaların toplam sigorta bedeline bakılmaksızın, seçtiğiniz plan dahilinde maddi zararlarınız teminat altına alınır.

Ürün Özellikleri

 • Sizin, birlikte yaşadığınız aile bireylerinizin veya birlikte yaşadığınız kişiler ve çalışanlarınıza ait konut içerisinde bulunan eşyaları kapsar. (Her türlü kıymetli evrak, belgeler, nakit, çek, senet, kredi kartları vb. teminata dahil değildir)
 • Deprem hasarlarında toplam eşya sigorta bedeli üzerinden %5 oranında muafiyet / müşterek sigorta (hasara katılım) uygulanır.
 • Olağanüstü yağışlar nedeniyle dışarıdan basan suların doğrudan sebep olacağı zararlar teminat kapsamındadır.
 • Hırsızlık sonucu meydana gelen maddi zararlar, teminat altına alınmıştır. Aşırma ve kaybolmalar teminat haricidir.
 • Yangın, yıldırım ve infilak (doğal gaz infilakları dahil) sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı varlıklarda neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altındadır.

Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri
 • Kötü niyetli hareketler
 • Terör
 • Duman
 • Yer kayması
 • Kar ağırlığı
 • Dahili su
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Fırtına
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Sel/su baskını
 • Hırsızlık
 • Kiracı boya-badana

Konut Eşya Planı’nda 10.000 - 15.000 - 20.000 ve 25.000 TL’lik teminatlar içeren 4 ayrı plan alternatifi bulunmaktadır.

Not: Teminatlar ve limitler poliçenize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Konut Eşya Planı, Sompo Japan Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Fibabanka A.Ş., Sompo Japan Sigorta A.Ş. acentesidir.

İnternet Bankacılığı Demoları