2016 Yılı Zamanaşımına Uğrayacak Bankamız Yatırım Hesapları

Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nin 22. Maddesi uyarınca, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler hesap sahibinin yaptığı en son talep işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne gelir kaydedilir.

Bu kapsamda olmak üzere, 2016 Yılı içerisinde zamanaşımına konu olacak hesaplar ve hesap sahiplerine ilişkin listeye buradan ulaşabilirsiniz.

Listede yer alan 2016 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak olan hesap sahiplerinin, 10 yıllık zamanaşımı süresi dolmadan, hak sahipliğini ispatlayacak belge ve bilgilerle başvurması gerekmekte olup, başvurulmaması halinde, Kanun gereğince zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.

İnternet Bankacılığı Demoları