2016 Yılında Mevduat, Emanet ve Alacakları Zamanaşımına Uğrayan Müşterilerimize Yönelik Önemli Duyuru

Bankamız nezdinde bulunan zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesi www.fibabanka.com.tr Bankamız web sitesinde listelenmiştir.

Bankamız web sitesinden ulaşabileceğiniz listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin 15 Haziran 2016 tarihine kadar bağlı bulundukları şubeye kimlik belgeleri ile başvurmamaları durumunda söz konusu yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Zaman aşımına uğramış hesap listesi için lütfen tıklayınız.

Fibabanka A.Ş.

BOSSAYFA