FİBABANKA A.Ş. NEZDİNDE ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAK EMANET VE ALACAKLAR

Bankamızda 2017 yılında zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklar listesi bankamızın www.fibabanka.com.tr adresinde yayımlanmıştır.

2017 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak olan hesap sahiplerinin, 10 yıllık zamanaşımı süresi dolmadan, hak sahipliğini ispatlayacak belge ve bilgilerle bağlı bulundukları şubeye başvurması gerekmekte olup, başvurulmaması halinde, ilgili Kanun ve Yönetmelik gereğince zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Zaman aşımına uğramış hesap listesi için lütfen tıklayınız.

Fibabanka A.Ş.

İnternet Bankacılığı Demoları