2017 Yılında Mevduat, Emanet Ve Alacakları Zamanaşımına Uğrayan Müşterilerimize Yönelik Önemli Duyuru

2017 yılında, Bankamız nezdinde zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların hesap ve hesap sahiplerine ilişkin listesi web sitemiz www.fibabanka.com.tr’de yayınlanmıştır.

İlgili listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin, ilan edilen zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, emanet ve alacakları için  18 Haziran 2018 tarihine kadar bağlı bulundukları Fibabanka Şubesi’ne kimlik belgeleri ile başvurmaları gerekmektedir.

Söz konusu yasa gereği, gerçekleştirilmeyen başvurular durumunda zamanaşımına uğramış olan mevduat bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Fibabanka A.Ş.

İnternet Bankacılığı Demoları