Yenilenen Kredili Mevduat Hesabı’mız ile acil nakit ihtiyaçlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz!

10 Kasım 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak değişiklikler sayesinde Kredili Mevduat Hesabı’nı daha etkili kullanabilirsiniz.

KMH Değişiklikleri

 • Kredili Mevduat Hesabı için faiz tahakkuk günü isteğe göre belirlenebilecektir.
 • Bankamız maaş müşterileri (personel, maaş müşterileri, emekli maaş müşterileri) için tahakkuk günü “Maaş Günü” olacaktır. Maaşı 30 gün yatmayan müşterilerimizin faiz tahakkukları ise 41.gün olarak belirlenecektir.
 • Maaş ödeme günlerinde faiz tahakkuk edecektir. Faiz tahakkuk tarihlerinin tatil gününe denk gelmesi durumunda, bir sonraki iş günü faiz tahakkuk edecektir.
 • Faiz tahakkuk ettiği gün ekstre gönderimleri de yapılacaktır. Maaş müşterilerimizin ekstreleri ise her ayın 2’sinde gönderilecektir.
 • Ekstreler basılı ve e-postaya ek SMS ile de gönderilebilecektir. SMS’te yer alacak link ile ekstre içeriğine erişim sağlanabilecektir.
 • Son ödeme tarihi bir sonraki faiz tahakkuk tarihi olarak belirlenecektir. Ekstrenizin kesildiği tarih ile son ödeme tarihiniz arasında 1 ay ödeme süreniz geçerli olacaktır.
 • KKB bildirimleri mevcutta olduğu gibi günlük yapılacak, gecikme bildirimleri ise “son ödeme tarihi” itibarıyla bildirilmeye başlanacaktır.
 • Asgari ödeme tutarı kadar ödeme yapılmaması durumunda, son ödeme tarihinden itibaren belirlenecek anapara tutarına (toplam anapara borcunun %5’i) gecikme faizi işletilecektir. Asgari ödeme tutarının bir kısmının ödenmesi durumunda ise ilgili ödeme önce sırasıyla; faiz, vergiler, komisyon ve anapara tutarından düşecektir. Hesaba gelen alacaklar da aynı sırayla borcunuzdan düşecektir. Kalan anaparaya ise gecikme faizi işletilecektir.
 • Asgari ödeme tutarı hesaplanırken anapara tutarınızın % 5’i ile dönem içindeki anapara borç tutarınız çarpılır, bu tutara dönem içi faiz ve vergiler toplamı ile varsa önceki dönemden kalan ödenmemiş borç tutarınız eklenir.
 • Asgari Ödeme Tutarı = Dönem içi Anapara Borç Tutarı * Anapara Oranı (%5) + Dönem içi Faiz + Önceki Dönemden Kalan Ödenmemiş Borçlar Toplamı (anapara ve faiz)
 • Yapılacak değişiklikle yansıyacak KMH faizleri ve hesap özeti ücreti ile müşterilerimizin Kredili Mevduat Hesapları limit aşımına uğrayabilecektir.
 • “Ödeme Talimatlı” ve “Ödeme Talimatsız” Kredili Mevduat Hesabı, başvuru sırasında müşterinin tercihine göre açılacaktır. “Ödeme Talimatlı” açılan hesaplar, tüm işlemlere açık tutulacak olup, “Ödeme Talimatsız” açılan hesaplardan sadece nakit çekim işlemleri gerçekleştirilebilecektir.
 • Müşterilerimizin tercihine göre kredi ödemeleri de Kredili Mevduat Hesabı’ndan tahsil edilebilecektir.

Detaylı bilgi: 444 88 88 Telefon Bankacılığı ve tüm Fibabanka şubeleri.

İnternet Bankacılığı Demoları