KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Fevzi BOZER

Fevzi BOZER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

1955 doğumlu Fevzi Bozer, Indiana University İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Roosevelt Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansı yapmıştır. 1984-88 yıllarında Citibank’ta çalıştıktan sonra, 1988 yılında şube müdürü olarak Finansbank'a katıldı. 1991-93 yıllarında Finansbank Suisse’te (şimdiki adı ile Credit Europe Bank Suisse S.A), 1995-99 yılları arasında Finansbank A.Ş.'de genel müdürlük görevlerini yürütmüştür. 1999-2006 yılları arasında görevine Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak devam ederken diğer yandan 1997 yılından itibaren Fiba Grubu yurt dışı bankaları ve Fiba Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Fibabanka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Üyesidir.

Ömer Mert

Ömer Mert

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

1969 doğumlu Ömer Mert, İTÜ Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra aynı bölümde Mühendislik Yönetimi yüksek lisansı yaptı. 1993 yılında başladığı sigortacılık sektöründe değişik şirketlerde görevler aldıktan sonra 2003-2005 yılları arasında Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş'de ve 2005 -2012 yılları arasında Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş’de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

2012-2017 yılları arasında Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş 'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev almış olup 2017 yılı Ocak ayı itibariyla Fibabanka A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürüdür.

Mevlüt Hamdi AYDIN

Mevlüt Hamdi AYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi

1957 doğumlu Hamdi Aydın, ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1983-89 yılları arasında Akbank’ta müfettiş olarak çalışmış, 1989 yılında Finansbank’a Teftiş Kurulu Başkanı olarak katılmıştır.1992-95 yılları arasında Finansbank Teftiş Kurulu Başkanı ve İnsan Kaynakları Grup Başkanı, 1995 yılından itibaren 9 yıl boyunca İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2004 yılından itibaren Fiba Grubu İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalışmaktadır. Fibabanka A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir.

Memduh Aslan Akçay

Memduh Aslan Akçay

Yönetim Kurulu Üyesi

1965 doğumlu Memduh Aslan Akçay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünü bitirdikten sonra University of Illinois’de Policy Economics dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

1990-1993 yıllarında Etibank’ta, 1993-2000 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı’nda çalıştı. 2001-2004 yıllarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi ve Dış İlişkiler Dairelerinde Daire Başkanlığı ile Sistemik Risk Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2004-2010 yıllarında Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.

Hazine Müsteşarlığı’ndaki görevi süresince kurum içi birçok yürütme komitesinde (Borç Yönetimi Komitesi, Disiplin Komitesi vb.) görev alan Sn. Akçay, ayrıca Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB), Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası’nda (ECOBANK) Yönetim Kurulu Üyeliği, Milli Reasürans A.Ş’de Denetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Bu görevlerin yanısıra, Dünya Bankası (WB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Kalkınma Bankası (ADB), İslam Kalkınma Bankası (IDB) gibi uluslararası finansal kuruluşlarda da Guvernör Yardımcısı olarak Türkiye’yi temsil etmiştir.

Sn. Akçay, 2010-2013 yılları arasında Londra’da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yönetim Kurulu Üyeliği ve iki dönem EBRD Yönetim Kurulu’nun İdari ve Mali İşler Komitesi’ne başkanlık etmiş, 2013–2016 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı’nda görev yapmıştır.

Sn. Akçay, 2016 Nisan ayında Fibabanka A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Alsev UTKU

Alsev UTKU

Genel Müdür Baş Yardımcısı

1971 doğumlu Alsev Utku, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Erasmus Üniversitesi/Rotterdam’da İşletme yüksek lisansı yaptı. 1994–95 yıllarında PricewaterhouseCoopers’da çalıştıktan sonra 1995 yılında Finansbank A.Ş.ye katıldı. 2009 yılına kadar Finansbank A.Ş. bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmasını takiben son olarak Finansal Raporlama ve Planlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2009’da, Fiba Holding bünyesine Mali İşler Direktörü olarak katılan Utku, bugün Fibabanka A.Ş. İcra Kurulu Üyesi,Fibabanka A.Ş. Mali Kontrol ile Finansal Raporlama’dan sorumlu Genel Müdür Baş Yardımcısı ve Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesidir.

Serdal YILDIRIM

Serdal YILDIRIM

Mevzuat ve Uyum Bölüm Yöneticisi

1973 doğumlu Serdal YILDIRIM, Ankara Üniversitesi SBF İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Çukurova Üniversitesi’nde Bankacılık ve Borsa yüksek lisansını yaptı. 1996–2002 yıllarında Türkbank ve TSKB’de müfettiş, 2002-2009 yıllarında Fortisbank’da İç Kontrol, Mevzuat & Uyum ve Risk Yönetimi Bölümlerinde yönetici olarak çalışmış ve 2009-2010 Fortis Bank Malta’da Risk Yönetimi ve İç Kontrol’den sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak çalıştıktan sonra 2011 yılında Fibabanka A.Ş.ye katıldı. Sn.Yıldırım, Fibabanka A.Ş. Mevzuat ve Uyum Bölümü’nden sorumlu Bölüm Yöneticisidir.

İnternet Bankacılığı Demoları