YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMET FAALİYETLERİ

  • Emir İletimine Aracılık Faaliyeti
  • İşlem Aracılığı Faaliyeti
  • Portföy Aracılığı Faaliyeti
  • Sınırlı Saklama Hizmeti
  • Yan Hizmetler

SPK tarafından III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Bankamıza verilen yatırım hizmet ve faaliyetlerini gösteren tabloya aşağıda yer verilmiştir.

10.09.2015 Tarih BNK-003 (108) sayılı Fibabanka A.Ş. Yetki Belgesi için tıklayınız.

Tablo

Bankamızın sunabileceği yan hizmetler şunlardır:

a) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması

b) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması

c) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması

d) Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması

e) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması

f) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması

YATIRIMCILARA DUYURU

16.12.2014 tarih ve 35/1256 sayılı Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca Fibabanka Anonim Şirketi’nin 04.08.2011 Tarih ve BNK/YN.RP-108 Sayılı “Repo-Ters Repo Yetki Belgesi”, başvurumuz sonucu SPK’nın 16.12.2014 tarih 35 sayılı toplantısı ile 25.01.2012 Tarih ve BNK/TAASA-199 Sayılı “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi – Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.” belgesi iptal edilmiştir.

04.08.2011 Tarih ve BNK.ASA.BD-108 Sayılı Borsa Dışında Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca faaliyet izinlerinin yenilenmesi kapsamında yetkilendirilmesi sebebiyle SPK’nın onayı ile iptal edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

FİBABANKA A.Ş.

Tezgahüstü Türev İşlem Türleri ve Dayanak Varlıkları Listesini görmek için tıklayınız.

İnternet Bankacılığı Demoları