ORTAKLIK YAPISI

HissedarlarSermaye Miktarı (TL)Hisse AdediHisse Oranı(%)
Fiba Holding A.Ş. 673.573.216,14 67.357.321.614 71,57%
TurkFinance B.V. 93.645.475,05 9.364.547.505 9,95%
International Finance Corporation 84.327.750,28 8.432.775.028 8,96%
European Bank for Reconstruction and Development 84.327.750,28 8.432.775.028 8,96%
Diğer 5.286.361,50 528.636.150 0,56%
TOPLAM 941.160.553,25 94.116.055.325 100,00
İnternet Bankacılığı Demoları