DIŞ TİCARET FİNANSMANI

Eximbank Kredileri

İhracatın geliştirilmesi amacıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Eximbank) tarafından ihracatçı firmalara kullandırılan kredi türüdür. Eximbank tarafından belirlenen Türk menşeli malların ihracı ve döviz taahhüdü karşılığı, ucuz finansman kaynağı sağlamak amacıyla kullandırılır. Eximbank kredilerinde vergi, resim, harç ve KKDF istisnası uygulandığı için ihracat taahhüdü bulunmaktadır. İhraç edilen mal karşılığı dövizin belli süre ve koşullarda ülkeye getirilmesi ve ihracatçı taahhüdünün kapatılması gerekir.

İhracat Faktoringi

Mal mukabili satış yapan ihracatçı firmaların mal veya hizmet satışından doğan belgeli alacaklarına karşılık kısa süreli finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.

Prefinansman Kredisi

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımlarının finansmanında kullanılmak üzere firmaların bizzat yurt dışındaki alıcıdan veya uluslararası finans kuruluşlarından döviz yada efektif olarak sağladıkları ve Türkiye’deki bankalar aracılığıyla yurda getirilip TL olark kullanabildikleri azami 18 ay vadeli kredilerdir.

Post Finansman Kredileri

İthalatın finansmanında kullanılmak üzere firmalarca yurtdışındaki satıcıdan veya uluslararası piyasalardan sağlanıp bankamız aracılığıyla kullandırılan kredilerdir.

Forfaiting

İthalat ve ihracat işlemlerinden doğan vadeli alacak ve borçların rücusuz olarak forfaiting kuruluşlarına satılmasından doğan ve iskonto işlemi olarak tarif edilebilecek bir finansman tekniğidir.

Nakit akışını hızlandırmak, alıcının ödememe riskinden ve ülke riskinden kurtulmak amacıyla uzun vadeli ve kredili ithalat ve ihracat işlemlerine yönelik bir finans enstrümanı olarak bilinen "forfaiting" dünyada genellikle yatırım malları için kullanılmaktadır. Forfaiting'de vade 3 aydan başlamaktadır ve süresi İthalat ve ihracat konusu ürüne, ihracat yapılan veya ithalatı yapan ülkeye ve dünya ekonomilerine göre değişkenlik göstermektedir.

İnternet Bankacılığı Demoları