Finansal Bilgiler

Açıklama
  Hesap özetiniz isteğe bağlı olarak yurtdışı ve yurtiçi harcamalarınız için Türk Lirası ya da Döviz cinsinden (ABD Doları) düzenlenebilir.
Hesap Kesim Tarihi Hesap özetinizin hazırlandığı tarihtir.
Son Ödeme Tarihi Hesap özetinde belirtilen borcun ödenebileceği en son tarihtir.
Minimum Ödeme Tutarı Son ödeme tarihinde, ödenmesi gereken asgari tutardır. Dönem borcunuzun %5'i kadardır.
Faiz ve Ücret Hesaplama
  • Alışveriş Faizi: Borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar öderseniz, (nakit avans işlemleri hariç) herhangi bir faiz alınmaz. Toplam borcunuzun tamamını ödememeniz halinde uygulanacak akdi faiz oranı %2.02'dir (bildirilen faiz oranlarına BSMV + KKDF dahil değildir). Toplam borcunuza, hesap kesim tarihinden ödeme yaptığınız tarihe kadar, kalan tutara da, ödeme yaptığınız tarihten bir sonraki hesap kesim tarihine kadar faiz uygulanacaktır.
  • Gecikme Faizi: Dönem borcunuzun asgari ödeme tutarı altında ödenmesi halinde, borcunuzun ödenmeyen kısmının hepsine işletilen aylık faiz oranıdır.
  • Nakit Avans Faizi: Kartınızla yaptığınız nakit çekim ve nakit kullanımı niteliğindeki işlemler için işlem tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işletilecek aylık faiz oranıdır.
  • Limit Aşım Ücreti: Yapmış olduğunuz harcama ve nakit çekme işlemlerinizin kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde limiti aşan tutarın, %7,5’i kadar (min 2 TL) limit aşım ücreti uygulanır.

Otomatik Ödeme Talimatı
  TL Ödemeli Hesap Özeti Döviz Ödemeli Hesap Özeti
Döviz Borcunun Hesaplanması*** Yurt dışı harcama ve nakit çekim işlemleriniz hangi para biriminden yapıldığı fark etmeksizin, uluslararası kartlı ödeme sistemleri kuruluşlarınca belirlenen kurdan USD’ye çevrilerek Bankamıza iletilir. İletilen USD tutarı üzerine %2’ye kadar komisyon eklenerek Bankamıza ulaştığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz satış kurundan TL’ye çevrilerek hesap özetinize yansıtılır. USD ödemeli hesap özetlerinde, USD harcamaları işlem tutarı ile aynı olarak hesap özetine yansıtılır. USD haricinde diğer para birimi ile yapılan harcamalarınızda kullanılacak kur ise önce uluslararası kartlı sistem kuruluşlarının belirlediği kurlara %2’ye kadar komisyon eklenerek USD hesap özetine yansıtılır. Yurt dışında gerçekleştirilen TL harcamaları, hesap özeti ödeme tipi USD olsa dahi TL olarak hesap özetinize yansıtılır. USD hesap özetindeki borcunuzun kısmen veya geç ödenmesi halinde kalan tutar, son ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kurundan TL’ye çevrilir.
Asgari Ödeme Tutarı Limite bağlı olarak değişen asgari ödeme oranı ve uygulama tarihi aralıkları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Asgari ödeme tutarı borcun tamamıdır.
Faiz Hesaplama Faiz Hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır. Son ödeme tarihinde borcunuzun tamamını ödemediğiniz takdirde döviz borcunuz, son ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden TL’ye çevrilir ve faiz hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır.

Yıllık Kart Ücreti
Bonus Business 100 TL (BSMV Dahil)
İnternet Bankacılığı Demoları