KILAVUZLAR

Ekstre Açıklamaları

Hesap Ekstresi:

Ekstre döneminde gerçekleşen işlemlerin gösterildiği alandır. Burada yer alan bilgiler aşağıda sıralanmıştır.

AlanAçıklama
Gün Gün sonu raporunun alındığı ve işlem tutarlarının hesaba aktarıldığı tarih
İşlem Yapılan işlemi ve işlemin hangi kart türüyle yapıldığını gösteren alan
Adet İlgili işlem ve kart türü bazında yapılan işlem adedi
Brüt Tutar Gerçekleştirilen işlemlerin,ilgili gün ve kart türü bazında tutarı
Komisyon Tutarı Brüt satış tutarı üzerinden yapılan komisyon kesinti tutarı (Vergi dahil edilmektedir.)
Ödül Katkısı Brüt satış tutarı üzerinden anlaşmalı kart sahiplerine verilen ödül tutarı
Servis Ücreti Brüt satış tutarı üzerinden kesilen servis tutarı
İade Tutarı Gerçekleştirilen iade işlemlerinin brüt tutarı
Net Tutar Brüt tutar üzerinden komisyon,ödül katkısı,servis ücreti ve iade tutarları düşüldükten sonra işyeri hesabına geçen tutar

Ürün Sınıfı Dağılımı

Ekstre döneminde gerçekleşen işlemlerin kart ürün tipi bazında toplam satış tutarlarının gösterildiği alandır.

Alacak Ekstresi

Ekstre Dönemi ve bir sonraki ekstre döneminde hesaba geçecek rakamları özet amaçlı brüt ve tüm kesintilerden sonra hesaba geçirilecek net tutarlarının verildiği tablodur.

Bloke çözümler

Ekstre döneminde blokede bekleyen işlemlerin çözülerek hesaba aktarıldığı gün,brüt tutar ve net tutar bilgilerinin bulunduğu tablodur.

Gelecek ay alacakları

Ekstre döneminden iki dönem sonraki aylardan başlayarak hesaba geçecek brüt ve net tutarların verildiği tablodur.

*Gelecek ekstre dönemi alacak özetiyle gelecek aylar alacakları ekstre hazırlanma tarihindeki tutarları göstermektedir ve bilgi amaçlıdır.

Bu tarihten sonraki işlemler, tutarların değişmesine sebep olacaktır.

Yönetici Özeti

Ekstre Döneminde gerçekleşen işlemlerin özet rapor halinde sunulduğu alandır.

* Hesap ekstrenizde belirtilen işlem tutarları,kesinti ve komisyonlar banka tarafından değiştirilebilir.

* POS ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz konularda çalıştığınız Fibabanka Şubesi veya 444 88 88 Fibabanka Telefon Bankacılığımız size yardımcı olacaktır.

* Ekstrelerinizin her ay düzenli ulaştırılabilmesi amacıyla çalıştığınız Fibabanka Şubesi’nden üye,iş yeri,adres ve yetkili kişi bilgilerini güncellemeyi unutmayınız.

Slip Açıklamaları

Kredi ve banka kartıyla POS'unuzda yaptığınız işlemler sonucunda üzerinde "Yukarıdaki yazılı tutar karşılığında mal veya hizmet aldım" ibaresi bulunan satış belgeleri (slip) düzenlenmektedir.Kartla yaptığınız işlemlerde POS'tan iki adet slip çıkmaktadır*.

Bunlardan biri kart sahibine verilmeli, diğeri ise işyerinizde saklanmalıdır. Çipli kartlarla şifre girişi sonucunda gerçekleşen işlemlerde satış belgesinde imza alanı çıkmamaktadır. Şifre girişi yapılmayan işlemlerin sonunda, slibin işyerinde kalan nüshasına müşteri imzası alınır. İşyeri sliplerinin imzalı veya şifre girişiyle yapılmış olması fark etmeksizin, Vergi Usul Kanunu'na göre 5 yıl ve Türk Ticaret Kanunu'na göre 10 yıl boyunca saklanması ve talep edildiğinde gönderilmesi gerekmektedir.

Sliplerinizin serin ve karanlık bir ortamda saklanması, üzerindeki yazıların okunurluğunun sağlanması açısından önem taşımaktadır.

İşyeriniz, herhangi bir anlaşmazlık durumunda banka tarafından talep edildiği takdirde slipleri ibraz etmekle yükümlüdür.

* POS sliplerinin altında, ilgili nüshanın kime ait olduğu açıklaması yer almaktadır.

İnternet Bankacılığı Demoları