Faiz Desteği Anlaşması

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Teşvik ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan “Faiz Desteği” Fibabanka’da!

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Teşvik ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile bankamız arasında imzalanan Faiz Desteği Uygulanmasına İlişkin Protokol kapsamında, bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlara, stratejik yatırımlara ve AR-GE yatırımları ile çevre yatırımlarına bankamızdan en az 1 yıl vadeli yatırım kredisi kullandırılabilecektir.  

Kullandırılacak Kredinin Kapsamı

  • Faiz desteğine esas olacak kredi miktarı, sabit yatırım tutarının %70’ini geçmeyecektir.
  • Faiz desteği uygulanacak krediler asgari 6 ay anapara ödemesiz olup, faiz geri ödemeleri 3’er veya 6’şar aylık dönemler halinde yapılacaktır.

Faiz Desteği Ödeme Başlangıç Tarihi ve Süresi

  • Faiz desteği, kredinin ilk geri ödemesinin (ödemesiz dönem faizi) yapılması ile başlar.
  • Faiz desteği ilk itfa planına göre kullanım tarihinden itibaren azami 5 yıl süreyle uygulanır.

Faiz Desteği Miktarı

Bakanlıkça üstlenilecek faiz desteği miktarı, her bir itfa planı için ödenecek faiz oranının;

a) Üçüncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde üç puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,

b) Dördüncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde dört puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,

c) Beşinci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,

ç) Altıncı bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,

d) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek stratejik yatırımlar, Ar- Ge yatırımları ve çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanıdır.

Daha fazla bilgi için Ekonomi Bakanlığı’nın web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Fibabanka’nın siz değerli KOBİ’lere sunduğu bu çok özel kredi imkanlarından faydalanmak için sizi en yakın şubemize bekliyoruz.

İnternet Bankacılığı Demoları