Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Anlaşması

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile yapılan anlaşma kapsamında, TİM üyelerine özel avantajlı nakdi ve gayrinakdi kredi ürünleri, yatırım/mevduat ürünleri, sigorta ürünleri, hazine işlemleri ile nakit yönetimi hizmetlerimizden faydalanırken aynı zamanda aşağıdaki ayrıcalıklara sahip olabilmek için sizi şubelerimize bekliyoruz.

  • İlk çek karnesi ücretsiz (vergi hariç)
  • Credit Europe Bank’a ücretsiz para transferi (ilk 3 ay boyunca)
  • İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamasından ücretsiz havale ve EFT
  • İhracatrehberim.com üzerinden ücretsiz danışmanlık hizmeti (sınırsız)

Nakdi Krediler

Spot Kredi : Tahsis edilen kredinin tamamı bir defada kullandırılır, anapara ve faiz vade sonunda defaten geri ödenir.

Rotatif kredi (BCH) : Belirlenen vade ve limit içinde kalınmak şartıyla üyelere, istedikleri zaman ve miktarda para çekme, istedikleri zaman ise riski sıfırlama ya da krediyi tamamıyla kapatma imkanı veren avans niteliğindeki kredidir. Kredinin faizi 3 aylık dönem sonlarında ödenir.

Kredili Ticari Hesap (KTH) : Kısa vadeli, küçük montanlı nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla, vadesiz mevduat hesabına tanımlanan kredi türüdür. KTH ile çek, fatura ve diğer düzenli ödemeler gecikme endişesi yaşamadan son ödeme gününde gerçekleştirilebilir.

Taksitli Ticari Kredi : İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kısa, orta ya da uzun vadeli olarak sunulacak kredi, talep edilen kredi tutarının tamamını bir defada kullandırılır ve geri ödemeleri ise belirlenen vadeler içerisinde anapara+faiz+diğer kesintiler toplamından oluşan, eşit taksitler halinde geri ödenir.

İhracatın Finansmanı Amacıyla Kullandırılan Krediler : İhracatın finansmanı için üyelere sunulacak ürünler;

İhracat Kredisi (Döviz veya TL) : Üyelerin ihracatının finansmanı amacı ile azami 12 ay vadeli olarak kullandırılacaktır.

  • Spot İhracat Döviz Kredisi
  • Spot TL İhracat Kredisi
  • Rotatif (BCH) TL ve USD İhracat Döviz Kredisi

Türk Eximbank Kaynaklı Krediler : Eximbank tarafından, belirli malların serbest dövizle kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılan ve Banka tarafından aracılık edilen Türk Lirası ve Döviz İhracat Kredisi türüdür.

Sevk Öncesi Reeskont Kredisi / Türk Eximbank Gayrinakit Krediler : Eximbank tarafından Üyelerin işletme sermayesi finansmanına yönelik Sevk Öncesi Reeskont Kredileri teminine yönelik teminat mektupları, ve niyet mektupları tanzim edilen kredi türüdür.

İhracat Faktoringi : Mal mukabili (açık hesap) mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak kısa vadeli (30-150 gün arası) ihracat alacaklarını temlik alarak  satıcı firmaya garanti, tahsilat, finansman (ön ödeme) hizmetlerinden en az birinin sunulduğu finansal bir enstrümandır.

Sigortalı  İhracatın Finansmanı : Fibabanka ve Türk Eximbank arasındaki protokole  bağlı olarak Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı kapsamında teminat altına alınan ihracat bedeli alacaklarını finanse edilebilmektedir.

İhracat Akreditif İskontosu : Vadeli ihracat akreditifi tahtında yapılan yüklemeler karşılığında uygun ibrazın yapılması halinde akreditiflerinin iskonto edilmesi neticesinde, ilgili döviz cinsi karşılığı TL olarak kullandırılan kredidir. İthalatçının vadesinde ihracat bedelini ödemesiyle kredi riski tasfiye edilir.

Gayrinakdi Krediler

Teminat Mektupları : Bankamız da mevcut limitleri ve teminat koşulları çerçevesinde üyelere taahhüt, mal alımı, bayilik amaçlı teminat mektubu kredisi kullandırılabilecektir.

Akreditif : Üyelerin sight/görüldüğünde ödemeli, vadeli akreditif talepleri üye firmanın mevcut limitleri ve teminatları çerçevesinde; akreditif tutarı, vadesi, meri mevzuat ve  uluslararası uygulamalara uygunluğu  vb şartlar Banka tarafından değerlendirilerek uygun bulunması akreditif kredisi kullandırılabilecektir.

Diğer Krediler : Üyelerin yurtdışı kaynaklı yatırım amaçlı, makine alımı amaçlı veya işletme sermayesi finansmanı amaçlı kredi talepleri ve ülke kredileri işlem bazlı olarak değerlendirilecektir.

Mevduat ve Yatırım Ürünleri

Vadeli Döviz Mevduat Hesabı : Piyasa şartlarına göre günlük olarak belirlenen özel oranlar uygulanabilecektir.

Dönüşen Mevduat Hesabı : Piyasa şartlarına göre 3 döviz cinsi arasında dönüşüm imkanı veren gecelik mevduat ürünümüzde taahhüt süresi boyunca sabit özel oranlar uygulanabilecektir.

Vadesiz Altın Hesabı : TL ve USD hesaplarınız aracılığıyla 1 gram (1 XAU) ve katları şeklinde altın alım satımında avantajlı kurlar uygulanabilecektir.

Kasa Mevduatı : Üye firmalara özel aylık anlaşmalarla gecelik avantajlı faiz oranı ile TL mevduat, DTH imkanı sunulacaktır.

Sigorta Ürünleri

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş., Sompo Japan Sigorta A.Ş., Zurich Sigorta A.Ş. ve Ray Sigorta A.Ş.’nin tam yetkili acentesi olarak faaliyet gösteren Fibabanka A.Ş. olarak Üyelerin sigorta ihtiyaçları için müşteri memnuniyetini ilke edinmiş kalitesiyle avantajlı hizmet verilmeye devam edilecektir. Üyelerinin; nakliyat, işyeri, yangın gibi elementer poliçelerin yanısıra ve hayat, kredili hayat gibi hayat sigortası taleplerine ilişkin bilgi akışı sağlayacaktır.

Bankamız şubeleri aracılığı ile acentesi olunan sigorta şirketlerinden;

  • Kredi ve Alacak Sigortalarında Atradius Credit Ins. N. V.’nin yetkili acentesi olarak aracılık hizmeti sağlanacaktır.
  • Yangın, mühendislik, sorumluluk gibi ana branşlarda avantajlı fiyatlar sunulacaktır.

Fiba Hayat ve Emeklilik A.Ş. üzerinden yapılacak işlemlerde ise;

TİM Üyelerine özel Grup BES planlarından Yönetim Gider Kesintisi ve Giriş Aidatı gibi masraflarda ayrıcalıklar sağlanabilecektir.

Hazine İşlemleri

Dövizli İşlemler : Üye firmaların ihracat, ithalat ve her türlü spot USD, EUR, GBP, CHF, JPY, SEK, NOK, DKK, CAD, AUD, RUB, CNY, SAR, AED döviz alış-satış  işlemleri için özel fiyatlama yapılacaktır.

Türev Ürünler : Üye firmaların kur dalgalanmaları ve/veya mal fiyatının yaratacağı muhtemel zararları azaltmaları veya ortadan kaldırmaları amacıyla avantajlı forward, opsiyon vb. hazine ürünleri sunulacaktır. Sözkonusu hazine türev ürünler ile ilgili olarak firmaların işlem hacimleri ve mevcut kredileri kapsamında ilgili sözleşmeler alınarak hazine işlem limitleri tahsis edilebilecektir.

Söz konusu limitler, Bankanın genel kredi politikası kapsamında değerlendirilecek olup üyelerin faaliyeti, dış ticaret hacmi, döviz cinsi nakit akışı, Bankamızdaki mevcut diğer kredi ürünleri gibi unsurların gerektirdiği teminat oranlarının sağlanması suretiyle kullanılabilecektir. Teminat oranı, vade, para birimi/döviz cinsi, ilgili para birimi/döviz cinsi volatilitesine, piyasa koşullarına ve işlem vadesine, işlem türüne bağlı olarak değişmektedir. İşleyiş dahilinde ihracata bağlı türev piyasalara yönelik işlem talebinde bulunan üyeler ihracat bedellerini Fibabanka üzerinden gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi için sizi şubelerimize bekliyoruz. Şubelerimizin iletişim bilgileri için tıklayınız.

İnternet Bankacılığı Demoları