KOBİ KMH KORUMA SİGORTASI

Kredili ticari mevduat hesabınızdaki borcunuz sevdiklerinize kalmasın...

'KOBİ KMH SİGORTASI' ile kredili mevduat hesabınızın borcunu sigortalayın, zor günlerinizde yanınızda olalım.

TEMİNATLAR

Vefat Teminatı: Sigortalının vefatı durumunda, poliçe teminatı dahilinde, KMH borcu kapandıktan sonra varsa geriye kalan sigorta tazminat bedeli poliçede belirtilen hak sahiplerine ödenir.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı: Poliçe teminatı dahilinde, sigortalının sigorta süresi içinde geçirmiş olduğu bir kaza sonucu derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içerisinde daimi olarak malul kalması halinde kendisine Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları'nda belirtilen maluliyet oranları cetveline göre daimi maluliyet tazminatı ödenir.

İstem Dışı İşsizlik / Gündelik Hastane Teminatı: Bordrolu çalışanlar için işsiz kalma durumunda, poliçede belirtilen işsizlik teminatı KMH borcunun kapanması için bankaya tek seferde ödenir. Serbest meslek sahipleri, işsizlik teminatı yerine gündelik hastane teminatından faydalanabilir.

Ayrıntılı bilgi için size en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz.

KOBİ KMH Koruma Sigortası, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

Fibabanka A.Ş., Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. acentesidir.

İnternet Bankacılığı Demoları