Sıkça Kullanılan Bilgiler

 • Fibabanka Bonus Kredi Kartları’na ve Fibabanka Ücretsiz Kredi Kartı’na 444 88 88 Telefon Bankacılığı’ndan şifre alınabilir.
 • Fibabanka Şube gişelerinden, Telefon Bankacılığı'ndan, İnternet Bankacılığı'ndan ve ATM'lerden nakit avans kullanımı yapılabilir.
 • Otomatik ödeme talimatı şubelerden ve 444 88 88 Telefon Bankacılığı’ndan verilebilir.
 • Fibabanka Bonus Kredi Kartları’na ve Fibabanka Ücretsiz Kredi Kartı ekstreleri basılı olarak posta yoluyla yada e-mail ile e-posta olarak gönderilir.
 • Müşteri Numaranız: Bankamızda tanınmanızı sağlayan size özel numaradır.
 • Bugüne Kadar Kazanılan Bonus: Kartın açılış tarihinden son hesap özeti dönemine kadar kazanılan toplam bonus tutarıdır.
 • Bu Dönem Kazanılan Bonus: İlgili hesap özeti döneminde yapılan alışverişlerden ve kampanyalardan kazanılan bonus tutarıdır.
 • Bonus Kazanma – Harcama: Yurt içinde ve yurt dışında yaptığınız tüm alışverişlerde bonus kazanırsınız. Bonus Program Ortakları 'nda yaptığınız alışverişlerden kazandığınız bonusu anında, diğer mağazalarda kazandığınız bonusu ertesi gün tüm program ortaklarında kullanabilirsiniz.
 • Hesap Kesim Tarihi: Hesap özetinizin hazırlandığı tarihtir.
 • Son Ödeme Tarihi: Hesap özetinizde belirtilen dönem borcunuzun ödenebileceği en son tarihtir.
 • Dönem Borcu: Hesap kesim tarihinde düzenlenen hesap özetinde yer alan ve kart hamili/ek kart hamilinin kaydedilmiş bulunan mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamalar, ücret ve komisyonlar ve varsa geçmiş dönemden devreden gecikmiş borçlar, kredi faizi, nakit çekim faizi, gecikme faizi ile bunlara ait vergi, fon ve sair yükümlülüklerin toplamından ödeme ve alacak kayıtları mahsup edilerek bulunan ve son ödeme tarihine kadar ödenmesi gereken toplam borç tutarıdır.
 • Kampanya Bonusu: Yıl içerisinde düzenlenen kampanyalarda, kampanya kriterlerine göre kartınıza yüklenen ve belirtilen zaman içinde kullanılmayan bölümü geri alınandır.
 • BSMV (Banka ve Sigorta Muameleri Vergisi): Yasa gereği alınır. Faiz, ücret ve komisyon tutarları üzerinden hesaplanır. %5
 • KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu): Yasa gereği alınır. Faiz, ücret ve komisyon tutarları üzerinden hesaplanır. %15
 • Akdi (Alışveriş) Faiz oranı: Dönem borcunuza asgari ödeme tutarı veya üzerinde ödeme yapıldığında, kalan hesap bakiyesine bu faiz oranı uygulanır.
 • Gecikme Faiz oranı: Dönem borcunuzun asgari ödeme tutarı altında ödeme yapıldığı veya geç ödenmesi halinde, sadece asgari ödeme tutarınızın ödemediğiniz kısmına son ödeme tarihinden itibaren işletilen ve TCMB tarafından belirlenen azami aylık faiz oranıdır.
 • Nakit Avans Faizi: Kartınızla yaptığınız nakit çekim işlemleri için işlem tarihinden ödeme tarihine kadar işletilecek aylık faiz oranıdır.
 • Limit Aşım Faizi: Borç bakiyenizin, kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde günlük olarak limiti aşan tutara uygulanan net faiz oranıdır. Akdi faiz oranı ile aynıdır.
 • Nakit avans ücreti: Kartınızla yaptığınız her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir.
 • Asıl ve ek kart ekstreleri ayrı ayrı gönderilmektedir.
 • 1 ay içinde 4 adet hesap kesim haftası bulunmaktadır. Ayın 1.- 2.- 3.- 4. haftalarının Pazartesi günleri hesap kesim tarihidir.
 • Limit artırım için bankamız şubelerine ve 444 88 88 Telefon Bankacılığı' ndan başvurulabilir.
 • • Fibabanka Bonus Kredi Kart' larınızın yada Fibabanka Ücretsiz Kredi Kart’ınızın teslimat bilgilerini 444 88 88 Fibabanka Telefon Bankacılığı'ndan öğrenebilirsiniz.
 • Kayıp/çalıntı durumunda en yakın şubemize yada 444 88 88 Fibabanka Telefon Bankacılığı'na bildirimde bulunmanız gerekir.
 • Şifre bilgilerinin kaybolması veya çalınması halinde en yakın şubemize yada 444 88 88 Fibabanka Telefon Bankacılığı' na bildirimde bulunmanız gerekir.
 • Hesap özetinizin, ön ve arka yüzünde yer alan bilgilendirmelere dikkat ediniz.
 • Yurtiçi harcamalarınızın ekstreleri TL olarak düzenlenmektedir. Yurtdışı harcamalarınızı TL veya Yabancı Para seçilir. Yabancı Para seçilmesi durumunda EURO bölgesinde yapılan işlemler EURO, EURO ve TL harcamalar dışındaki tüm para birimlerindeki harcamalar USD olarak ekstreye yansıtılır. Tek başına USD veya EUR ödeme alternatifi yoktur. Ödeme tipi değişikliği isteniyorsa 444 88 88 Telefon Bankacılığı aranmalıdır. Yurtdışı harcamalarınız, uluslararası kartlı ödeme sistemleri kuruluşunca belirlenen pariteden USD' ye çevrilerek Bankamıza iletilir. Bankamıza gelen tutar, hesap kesim tarihinde cari T.C Merkez Bankası Döviz Satış Kuru 'ndan TL' ye çevrilir ve bu tutara % 2 oranına kadar olmak üzere komisyon eklenerek müşterinin hesap özetine yansıtılır.
 • Kartın kullanım vadesi ön yüzünde yazılı olan ay/yıl vade dönemine göre belirlenir.
 • Hesap Özeti Adres Değişiklikleri: Tüm adres, telefon, e-mail bilgi değişikliklerin 15 gün içinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi durumda mevcut bilgilere istinaden yapılacak her türlü bildirim/tebligat geçerli ve bağlayıcı sayılacaktır.
 • Kredi kartlarında kullanılacak asgari ödeme oranı 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanun' unda belirtilen ödeme oranlarına göre düzenlenir.
 • Asgari Ödeme Tutarı: Son ödeme tarihinde ödenmesi gereken, hesap özetinde yer alan toplam dönem borcunun belirli bir yüzdesi olan asgari tutardır. Limit aralığına ve kartın tahsis edildiği döneme göre değişen ödeme oranları altta tabloda yer almaktadır.

08/10/2013 Sonrası Tahsis Edilecek Kredi Kartları*
Geçerlilik Tarihi 08/10/2013 - Devamı
Kredi Kartı Limiti (TL) 1-14.999 15.000 - 19.999 20.000 - Üzeri
Asgari Ödeme Oranı 30% 35% 40%

*Asgari ödeme oranı, yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacaktır.

08/10/2013 Öncesi Tahsis Edilen Kredi Kartları*
Geçerlilik Tarihi 08/10/2013 - 01/01/2014 01/01/2014 - 01/01/2015 01/01/2015 - Devamı
Kredi Kartı Limiti (TL) 1-14.999 15.000 - 19.999 1-14.999 15.000 - 19.999 1-14.999 15.000 - 19.999
Asgari Ödeme Oranı 25% 30% 27% 32% 30% 35%

*20.000 TL ve üzeri limitli Kredi Kartları için Asgari Ödeme Oranlarında değişiklik yapılmamıştır. %40 'dır.

İnternet Bankacılığı Demoları