EUROBOND

Eurobond nedir?

Eurobond uluslararası piyasalarda işlem gören, yabancı para cinsinden, uzun vadeli yatırım araçıdır.

Hükümet ya da şirketlerin,kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla yabancı para cinsinden ihraç ettikleri genelde uzun vadeli ve kupon ödemeli borçlanma araçlarıdır. Eurobond; ülkenin dış borçlanmasında kullandığı, genellikle Euro ve Dolar cinsinden ihraç edilen uzun vadeli borçlanma senetleridir. Tanım olarak hazine bonosu ve devlet tahvilleri ile benzerdir. Ancak, hazine bonosu ve devlet tahvillleri iç borçlanmaya yönelik (DİBS) Devlet İç Borçlanma senetleri olarak tanımlanırken Eurobondlar dış borç statüsündedirler. Bu tahvillerin fiyatları, Türkiye ekonomisi ve gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki gelişmeler çerçevesinde işlem gördükleri uluslararası piyasada arz ve talebe bağlı oluşmaktadır.

Eurobond hangi yatırımcılara uygundur?

Yatırımlarını orta veya uzun vadelerde değerlendirerek döviz cinsinden düşük riskli sabit bir getiri sağlamak isteyen müşterilere yönelik bir üründür.

Eurobond’un özellikleri nelerdir?

 • Başta Amerikan Doları olmak üzere ,Euro, Japon Yeni, İsviçre Frangı gibi döviz cinsleri üzerinden ihraç edilebilmektedirler.
 • Eurobondlar ülkemizde nominal değerleri üzerinden ihraç edilirler. Vadelerinde yatırımcıya yine nominal değer üzerinden geri dönüş söz konusu olmaktadır.
 • Vadeleri genellikle 5 – 30 yıl arasında değişir.
 • Kupon faizleri çoğunlukla sabit olup, değişken kupon faizli olanları da vardır. 6 ayda bir veya yılda bir sabit veya değişken kupon faizi öderler.
 • Vade boyunca genelde 6 ayda bir ya da yılda 1 olmak üzere kupon ödemeleri bulunmaktadır. Dolayısıyla bu kağıtların satış fiyatlarını ya da getirilerini (verim) hesaplamak gerektiğinde, vade sonunda alınacak itfa değerinin yanı sıra vadeye dek alınacak kupon ödemeleri de dikkate alınmalı ve tüm nakit akışları bugüne indirgenmelidir.
 • Genellikle hamiline yazılı olarak ihraç edilirler ancak fiziki teslim mümkün değildir.
 • Eurobond kupon ödemeleri üzerinden stopaj kesintisi yoktur. Yatırımcının elde ettiği getiriyi beyan etme zorunluluğu vardı
 • Vade sonu beklenmeden nakde çevrilebilir; nakde çevrileceği tarihteki piyasa koşulları geçerlidir.
 • İkincil piyasa işlemlerinde standart işlem valörü ‘ işlem tarihi + 3 iş günü ' dür.
 • Dolar cinsinden kağıtlar 6 aylık (yılda 2 kez), Avrupa Para Birimi (EURO) cinsinden kağıtlar yıllık kupon ödemelidir.

Eurobond işlem kanalları ve detayları nelerdir?

 • Eurobond işlemi yapmak için ilgili döviz cinsinden vadesiz hesabınızın portföy hesabınıza bağlı olması yeterlidir.
 • Şubelerimizden ve Fibabanka Telefon Bankacılığı'ndan en az 1,000 EURO alt limitiyle, haftaiçi hergün saat 10.30 – 17.00 saatleri arasında işlem yapabilirsiniz.
 • Dolar cinsinden kağıtlar 6 aylık (yılda 2 kez), Avrupa Para Birimi (EURO) cinsinden kağıtlar yıllık kupon ödemelidir.

Eurobond neden tercih edilebilir?

 • T.C. Hazine Müsteşarlığı güvencesi
 • Yüksek getiri
 • Cazip kupon faizleriyle dönemsel nakit akımı
 • Alternatif vade seçenekleri
 • Yüksek likidite
 • Uluslararası piyasada alış/satış imkanı
 • Vergi avantajı

Kirli Fiyat nedir?

Gerçekleşen alım satımların takas işlemleri sırasında kıymet bedeli, birikmiş kupon faizi eklenerek hesaplanmakta ve birikmiş faizin de dahil olduğu fiyata "Kirli Fiyat" denilmektedir.

Temiz Fiyat Nedir?

Uluslararası piyasalarda Eurobondlar temiz fiyat ile işlem görmektedir. Birikmiş kupon faizlerinden arındırılmış fiyat “Temiz Fiyat” olarak adlandırılır.

Birikmiş Faiz Nedir?

Birikmiş Faiz Eurobond'un ihraç veya son kupon ödeme tarihinden alım - satımının yapıldığı tarihe kadar işleyen faizine birikmiş faiz denir.

Birikmiş Faiz = A / E * % CPN / M

A: Son kupon ödeme tarihinden valör gününe kadar geçen gün sayısı
E: Kupon ödeme dönemi içindeki gün sayısı
CPN: Kupon faiz oranı
M: Bir yıl içindeki kupon ödeme sayısı

Kupon Faizi ile getiri arasındaki fark nedir?

Eurobondlar sabit kupon faizli olduğu için kupon faiz oranı vade sonuna kadar değişmemektedir. Ancak piyasada faiz oranı ve satış fiyatı değiştiğinde, kıymetin getirisi de satış fiyatına göre değişiklik gösterecektir. Kıymet vade sonuna kadar tutulduğu takdirde yatırımcının elde edeceği getiri, kıymetin satın alındığı tarihteki satış fiyatı üzerinden ve tüm kupon faiz tutarlarına karşılık gelen getiri olacaktır.

İnternet Bankacılığı Demoları