HAZİNE BONOSU / DEVLET TAHVİLİ

Hazine Bonosu & Devlet Tahvili nedir?

Hazine Bonoları, T.C. Hazinesi'nin yurtiçinde çıkarmış olduğu bir yıldan kısa vadeli, Devlet Tahvilleri ise 1 yıl ve daha uzun vadeli TL, dövize endeksli veya döviz cinsinde devlet iç borçlanma senetleridir.

Devletin fon oluşturmak ve bütçe açıklarını finanse etmek amacıyla çıkarttığı söz konusu iç borçlanma senetleri devlet garantisinde, likit ve sabit getirili bir yatırım araçlarıdır.

Genel Özellikler

 • Hazine bonosu/ Devlet tahvilini vade bitimine kadar elinizde tuttuğunuzda anapara ve faizin size geri ödenmesi garantilidir.
 • Öte yandan bu yatırım araçları 2.el piyasaları olan varlıklar olduklarından, vade sonunu beklemeden de nakde çevrilebilmekte ve nakde çevirileceği tarihteki piyasa koşullarına bağlı olarak getiriniz değişebilmektedir.
 • Hesaplama : İskontolu bono işlemi

Fiyat = Nominal Değer / ( 1 + ( Gün sayısı * Faiz Oranı(basit) / 365 ) )

Hazine Bonosunun Özellikleri nelerdir?

 • 1 yıldan kısa vadelidir.
 • İkinci el piyasası vardır.
 • Kuponsuzdur.
 • Satışlar fiziki teslim veya emanet makbuzu ile yapılır.
 • Hazine Bonoları nominal değer üzerinden belirli bir faiz oranı üzerinden iskonto edilerek satışa sunulmaktadır. Vadede hazine bonosunun üzerinde yazan nominal değer ödemede esastır.
 • Hazine Müsteşarlığı tarafından arz edilir, satış aracılığını T.C. Merkez Bankası yapar.

Devlet Tahvilinin Özellikleri nelerdir?

 • 1 yıldan uzun vadelidir.
 • İkinci el piyasası vardır.
 • Hem iskontolu, hem de kupon ödemeli olarak ihraç edilebilir.
 • Bunların dışında enflasyona endeksli (TÜFE)tahviller de ihraç edilmektedir.
 • Kuponlu olanlar 3 ay, 6 ay ya da 1 yılda bir faiz ödemelidir.
 • Satışlar fiziki teslim veya emanet makbuzu ile yapılır.
 • Kuponlu yada kuponsuz ise iskontolu olarak satılır, vadesinde; devlet tahvilinin üzerinde yazan nominal değer ödemede esastır.
 • Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılır, satış aracılığının T.C. Merkez Bankası yapar.
 • Söz konusu kıymetlerden iskontolu olarak ihraç edilen tahvil ve bonoların vade sonu değeri 100 TL olup, ikincil piyasa denilen İMKB Tahvil Bono Piyasası ve bankalararası piyasada vade sonu değeri üzerinden iskonto edilerek alınıp satılmaktadır. İki yıl ve üzerindeki vadelerdeki Devlet Tahvilleri kuponlu olarak da ihraç edilebilmektedir. Söz konusu kıymetler üzerlerinde kupon taşıdıkları için fiyatları kupon faizini de içerdiğinden ihraç değerleri 100 TL’nin üzerinde olabilmektedir.

Nominal değer, vade, bugünkü değer, kupon oranı nedir?

Nominal değer: İskontolu olarak satılan bonolarda yatırımcının vade sonunda alacağı tutardır. Diğer bir deyişle nominal değer söz konusu menkul kıymetin gelecekteki diğerini ifade eder. Kupon faizli tahvillerde kupon faizlerine baz olacak tutarı temsil etmekte ve vade sonunda son kupon faizi ile birlikte alacağı tutarı ifade etmektedir.

Vade: Nominal değerin ve son faiz ödemesinin yapılacağı tarihtir.

Bugünkü Değer: Bugünkü değer söz konusu menkul kıymetin gelecekteki değerinin bugüne indirgenmiş halidir, diğer bir deyişle menkul kıymetin bugünkü fiyatını temsil etmektedir.

Hazine Bonosu & Devlet Tahvili kimlere uygundur?

Yatırımlarını orta ve uzun vadede değerlendirerek güvenli ve sabit bir getiri elde etmek isteyen müşterilere yönelik yatırım araçlarıdır.

Hazine bonosu ile Devlet Tahvili arasındaki fark nedir?

Hazine Bonoları, T.C. Hazinesi'nin çıkarmış olduğu bir yıldan kısa vadeli, Devlet Tahvilleri ise 1 yıl ve daha uzun vadeli yabancı para ya da dövize endeksli devlet iç borçlanma senetleridir. Her iki senedi de, vade tarihine kadar elinizde tutarsanız, ana paranın ve faizinin size geri ödenmesi garantilidir.

Basit Faiz'den Bileşik Faiz Nasıl Hesaplanır?

Bileşik Faiz = ((1+ (Basit faiz x gün sayısı / 36500)) ^ (365 / gün sayısı) -1)
Örnek:
07/09/2010 vadeli bono
Bugün: 12 Şubat 2008
Basit Faiz: 17.52%
Vadeye Kalan Gün sayısı: 584 gün
Bileşik Faiz = ((1+(17.52 x 584/36500))^(365/584)-1 =16.70%

Bileşik Faiz'den Basit Faiz Nasıl Hesaplanır?

Basit Faiz = ((1+ Bileşik Faiz) ^ ( gün sayısı / 365) -1) x 365 /gün sayısı
Örnek:
07/09/2010 vadeli bono
Bugün: 12 Şubat 2008
Bileşik Faiz: 16,70%
Vadeye Kalan Gün sayısı: 584 gün

Basit Faiz= ((1+0.1670) ^ (584/365)-1) x 36500/584 =17.52%

Basit Faiz'den Bono Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

Bono Fiyatı = 100,000 / ( 1+ Basit Faiz x gün sayısı / 36,500 )
Örnek:
07/09/2010 vadeli bono
Bugün: 12 Şubat 2010
Vadeye Kalan Gün sayısı: 584 gün
Basit Faiz: 17.52%
Fiyat = 100,000 / ( 1+17.52 * 584 / 36,500 ) = 78,105

Bono Fiyatı'ndan Basit Faiz Nasıl Hesaplanır? /strong>

Basit Faiz= (100,000 / Bono Fiyatı - 1) x 365 / Gün sayısı
Örnek:
07/09/2010 vadeli bono
Bugün: 12 Şubat 2010
Vadeye Kalan Gün sayısı: 584 gün
Bono Fiyatı: 78,105
Basit Faiz = ( ( 100,000 / 78,105 ) - 1 ) x 365 / 584 = %17,52

İç Verim Nedir? (Internal Rate of Return-IRR)

Bonoların piyasa fiyatı ve yatırımcıya kazandırdıkları getiri, işlem görmedikleri sırada da değişir. Vade sonundaki değerleri belli olduğu için iç verimden günlük fiyatı ilerler.

Vade Sonu Değeri = 100,000
Bugünkü Değeri = 78,105
Vadeye kalan Gün = 584
Basit Getiri = 100,000 / 78,105 - 1= % 28.03
Bileşik Getiri = (1 + 0.2803 ) ^ ( 365 / 584 ) - 1 = % 16.70

Bir sonraki günkü değer (bono fiyatı) ne olmalı?

Vadeye Kalan Gün Sayısı = 584
Birim Fiyat= 100,000 / ( (0.1670 + 1) ^ ( 584 / 365 ) ) = 78,105

Hazine İhalelerinde Birim Fiyat Nasıl Hesaplanır?

Birim Fiyat = 100,000 / (oran * gün / 36,400 ) + 1

Örnek :
Vade = 584 Gün
Oran = %17
TL = 2,000,000
Birim Fiyat = 100,000 / (17 x 584 / 36,400 ) + 1 = 78,740

Hazine İhalelerinde Nominal Tutar Nasıl Hesaplanır?

Nominal Tutar = TL Tutarı / (Birim Fiyat / 1,000) = 2,000,000 / (78,740 / 100,000) = 2,540,005

(Genellikle 250 milyon TL ve katlarına yuvarlanarak kabul edilmektedir.)

Yatırımcılar talep ettikleri Nominal Tutarın %1'i kadar teminat yatırmakla yükümlüdür

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu ihaleleri hakkında detay bilgi alabilir miyim?

Hazine İç Borçlanma ihaleleri genel olarak Salı günleri düzenlenirken bu ihaleler ile ilgili detaylar (senedin vadesi, itfa ve valör tarihi, vs.) ihale gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulmaktadır. İhale günü Hazine Müsteşarlığı gelen talepleri değerlendirip ihalede oluşan faiz ve satış miktarını kamuoyuna duyurur. İhaleyi kazanan aracı kurum ya da bankalar söz konusu bonoyu valör tarihinde, piyasada oluşan faiz koşulları paralelinde yatırımcılara satarlar.

Hazine, 2004 yılı şubat ayından itibaren 'Çok Fiyat, İhale Sistemi’ni uygulamaktadır. Bu yöntemde yatırımcılar ihaleden senet almaya hak kazandıkları taktirde bu senetleri ihaleye katıldıkları fiyattan (faizden) almaktadırlar.

Fibabanka'da “Çok Fiyat” yöntemiyle gerçekleştirilen Hazine ihalelerinde bu esasa dayanılarak dağıtım yapılmakta ve almaya hak kazanan müşterilerimizin talepleri teklif ettikleri fiyattan karşılanmaktadır.

Hazine bonosu - Devlet tahvili alım-satım işlemleri hangi kanallardan yapılabilir?

Hazine bonosu ve devlet tahvili alım-satım işlemlerini Şubelerimizden, Fibabanka Telefon Bankacılığı ve Fibabanka Internet Bankacılığı’ndan en az 1 TL alt limitle 10:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.

İnternet Bankacılığı Demoları