TARIM KREDİTÖR SİGORTASI

Kredi borcunuz sevdiklerinize kalmasın...

‘Tarım Kreditör Sigortası’ ile kredi borcunuzu sigortalayın, sevdiklerinizi yük altında bırakma riskinizi sıfırlayın.

Tarım müşterilerimize özel olarak hazırlanan ‘Tarım Kreditör Sigortası’ bankamızdan kredi kullanan tarım müşterilerimizin beklenmedik bir yaşam kaybı veya kaza sonucu malul kalması durumunda kalan kredi borcunun sigorta şirketi tarafından kapatılmasını amaçlar.

Sigortanın süresi, kullanılan kredi süresine göre belirlenir.

TEMİNATLAR

Vefat Teminatı: Sigortalının vefatı durumunda poliçe teminatı dahilinde, kredi borcu kapandıktan sonra varsa geriye kalan sigorta tazminat bedeli poliçede belirtilen hak sahiplerine ödenir.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı: Poliçe teminatı dahilinde, Sigortalının sigorta süresi içinde geçirmiş olduğu bir kaza sonucu derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içerisinde daimi olarak malul kalması halinde kendisine Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları'nda belirtilen maluliyet oranları cetveline göre daimi maluliyet tazminatı ödenir.

Ayrıntılı bilgi için size en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz.

Tarım Kreditör Sigortası, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

Fibabanka A.Ş., Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. acentesidir.

İnternet Bankacılığı Demoları