İHRACAT İŞLEMLERİ

Peşin İhracat

Firmaların ihraç etmek için anlaştıkları mal veya hizmet bedellerini ihracatı gerçekleştirmeden önce tahsil etmesidir.

Vesaik Mukabili İhracat

İhracatçı tarafından yurt dışına gönderilen malın teslim alınması ile ilgili belgelerin alıcıya mal bedelinin ödenmesi kaydıyla Bankamız üzerinden muhabir banka kanalıyla teslim edilmesini içeren bir hizmettir.

Mal Mukabili İhracat

İhracatçı firmanın malı sevk ettikten ve ilgili vesaikleri doğrudan alıcıya gönderip tahsilatını mal gümrükten çekildikten sonra gerçekleştirdiği bir dış ticaret yöntemidir.

Kabul Kredili İhracat

İhracatçı firmanın malı sevk ettikten sonra alıcı ile anlaştıkları ve poliçe üzerinde belirttikleri bir tarihte tahsilat yapılmasını içeren bir ihracat yöntemidir.

Akreditifli İhracat

Alıcının bankasının, ayrıntıları belirtilmiş mala ve hizmete ait belgelere istinaden ihracatçı firmaya ödemeyi taahhüt etmesini içeren bir ihracat yöntemidir.

İnternet Bankacılığı Demoları