İTHALAT İŞLEMLERİ

Peşin Ödemeli İthalat

Mal bedelinin ithalat konusu malların sevkinden önce ödendiği bir ödeme şeklidir. Mallar, ihracatçı tarafından bedeli alındıktan sonra gönderilir.

Mal Mukabili İthalat

İhracatçı tarafından sevk edilen malların gümrüklerden çekildikten sonra bedellerinin transfer edilmesi şeklinde yapılan ithalattır.

Vesaik Mukabili İthalat

Yurt dışındaki ihracatçı firma tarafından ihraç edilen malın teslim alınması ile ilgili belgelerin, mal bedelinin ödenmesi kaydıyla muhabir banka üzerinden bankamız kanalıyla yurt içindeki alıcıya teslim edilmesini içeren bir hizmettir.

Akreditifli İthalat

İthalatçının bankasının ayrıntıları belirtilen mal ve hizmetlere ilişkin belgelere istinaden ihracatçı firmaya ödeme yapmayı taahhüt ettiği bir ithalat yöntemidir. İhracatçı tarafından malların eksiksiz ve vadesinde yüklenmesini sağlar. Aksi takdirde, satıcının bankası tarafından ödeme yapılmayacaktır.

Kabul ve Aval

İthalatçı firmanın malı teslim aldıktan sonra satıcı ile anlaştıkları ve poliçe üzerinde belirtilen bir tarihte ödeme yapmasını içeren bir dış ticaret yöntemidir.

İnternet Bankacılığı Demoları