GAYRİ NAKDİ KREDİLER

Teminat Mektupları

Şirketinizin faaliyetleriyle ilgili olarak üçüncü kişiler lehine bir malın teslimi, bir işin yapılması gibi konularda muhatap olunan kişi ve kurumlara hitaben banka tarafından verilen ve söz konusu işin zamanında ve eksiksiz yapılmasını taahhüt eden garanti mektubudur. Taahhüdün yerine gelmemesi durumunda mektubu düzenleyen banka, sözleşmede belirtilen zarar tutarını ödemeyi taahhüt eder. İşin mahiyetine bağlı olarak mektup süreli veya süresiz olabilmektedir.

Akreditif

İthalat işlemlerinde mal bedeli ödeme yöntemi olan akreditif işlemi, ithalatçının ihracat yaptığı ülkedeki alıcının talebine dayanarak bir banka aracılığı ile ayrıntıları verilmiş bir malın veya hizmetin ihracatçıya ödeme yapılması yönündeki şartlı bir taahhüttür.

Harici Garanti

Garanti mektupları, teminat mektupları ile hukuki açıdan aynı türden belgeler olmakla birlikte, genelde yabancı para birimler üzerinden düzenlenir. Bunun da nedeni, muhatabın yurtdışında bir firma olması ya da taahhüt edilen işin uluslararası niteliği olması ve bu yüzden mektubun yabancı para birimi üzerinden talep edilmesidir. Dış ticaret işlemlerinizde Fibabanka'yı tercih ederek sayısız avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Kabul Kredisi

İhracatçının düzenlediği poliçenin ithalatçı tarafından vadesinde ödeneceğinin bir banka tarafından garanti edilmesi ile ithalatçıların vadeli mal alımına olanak sağlanmaktadır.

Referans Mektubu

Genellikle inşaat taahhüt işleri ile uğraşan şirketlerin kamu ve özel kuruluşların açacağı ihalelere katılımları için düzenlenen bir üründür.

İnternet Bankacılığı Demoları