GRUP YILLIK HAYAT SİGORTASI

Çalışanlarınızı ve ailelerini güvence altına almak için...

Şirket çalışanlarınızın vefat, maluliyet, ciddi bir hastalık ya da işsizlik risklerine karşı hem kendilerini hem de ailelerini güvence altına alabilirsiniz.

Standart Teminat

Vefat Teminatı

Sigortalının her türlü vefatı (kaza veya hastalık) halinde, sigortalının belirlemiş olduğu teminat tutarı hak sahiplerine ödenir.

Sigortalının tehlikeli hastalıklar teminatı kapsamında tazminatını aldıktan sonra vefat etmesi durumunda ise vefat teminat tutarı ile tehlikeli hastalıklar teminat tutarı arasındaki pozitif fark hak sahiplerine ödenir.

İsteğe Bağlı Teminatlar

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigortalının kaza sonucu kalıcı malul kalması durumunda belirlenen teminat tutarı, ferdi kaza sigortası genel şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir.

Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigortalının hastalık sonucu kalıcı malul kalması durumunda belirlenen teminat tutarı, poliçe özel şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Sigortalı tehlikeli hastalıklar teminatını isterse sadece kadın kanser teminatı yada kalp krizi, hastalık sonucu inme, kanser ve hastalık sonucu maluliyet teminatlarını içeren seçeneklerden birini seçebilir.

Tehlikeli hastalıklar kapsamında sigortalının, hastalık sonucu maluliyet kalp krizi, hastalık sonucu inme geçirmesi ya da kansere yakalanması durumunda, geçirilen hastalığın belgelenmesinden itibaren başlayan 30 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.

Kadın hastalıklarına yönelik tehlikeli hastalıklar kapsamında ise kadınlara özel kanserlere karşı olarak verilen bir güvence olup bu hastalıklardan birine yakalanılması halinde hastalığın belgelenmesinden itibaren başlayan 30 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.

Tehlikeli hastalıklar teminatı ödendikten sonra vefat teminat tutarından bu tutar kadar indirim yapılır.

Tehlikeli hastalıklar teminatı ile beraber hastalık sonucu maluliyet teminatı beraber alınamaz.

İşsizlik/Gündelik Hastane Tazminatı

Bordrolu, özel sektör çalışanları için işsiz kalma durumunda, her bir sigorta yılında maksimum 6 ay olmak üzere, işsizlik durumu sona erene kadar aylık olarak belirlenen tazminat ödemesi gerçekleştirilir.

İşsizlik tazminatı için sigorta başlangıç tarihinden itibaren 180 gün çalışmış olma, işsiz kalınan tarihten itibaren ise en az 30 gün boyunca işsizliğin devam etmesi gerekmektedir.

Gündelik hastane tazminatı için sigorta başlangıç tarihinden itibaren 180 gün sigortalılığın devamı, en az 7 tam gün aralıksız hastanede yatma koşulu ile hak kazanılır.

Ayrıntılı bilgi için size en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz.

Grup Yıllık Hayat Sigortası, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Fibabanka A.Ş., Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. acentesidir.

İnternet Bankacılığı Demoları