KREDİTÖR SİGORTASI

Kredi borcunuz sevdiklerinize kalmasın...

'Kreditör Sigortası' ile kredi borcunuzu sigortalayın, sevdiklerinizi yük altında bırakma riskinizi sıfırlayın.

Teminatlar

Vefat Teminatı

Sigortalının vefatı durumunda kredi borcu kapandıktan sonra geriye kalan sigorta tazminat bedeli poliçede belirtilen hak sahiplerine ödenir.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde geçirmiş olduğu bir kaza sonucu derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içerisinde daimi olarak malul kalması halinde kendisine Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları'nda belirtilen maluliyet oranları cetveline göre daimi maluliyet tazminatı ödenir.

Ayrıntılı bilgi için size en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz.

Kreditör Sigortası, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Fibabanka A.Ş., Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. acentesidir.

İnternet Bankacılığı Demoları